maanantai 12. marraskuuta 2018

YHTEYSTIETOJA

ITSENÄISET PALKANSAAJAT- KANSALAISLIIKE
YHTEYSTIETOJA: (Sivusto perustettu jo 12.11. alustavan ensimmäisen kansalaiskokouksen jälkeen jossa tehtiin alustavat ehdotukset ja henkilövalinnat, tiedot ovat samat kuin mitä virallinen perustamiskokous  vahvisti 19.11. 2018  lopullisiksi)

TOIMISTO  POSTIOSOITE

IPS - ARVELANTIE 5 I 45 02770 ESPOO

PUH: 040 - 3698103

e-mail: itsenaisetpalkansaajat@posti24.fi

PUHEENJOHTAJA MIKA MATTINEN
mika.mattinen@hus.fi

SIHTEERI  MARTTI J. NYKÄNEN
martti.nykanen@kymp.net

Kauttamme yhteydet lakimiehiin, sopimusasiantuntijoihin eri aloilla sekä tarvittaessa valtakirjalla sinua edustavaan neuvottelijaan.

ITSENÄISET PALKANSAAJAT - RYHMÄTYÖTÄ PALKANSAAJIEN KESKEN

ITSENÄISET PALKANSAAJAT - UUSI PALKANSAAJIEN YHTEISTYÖJÄRJESTÖ  AJAMAAN IHMISTEN ASIOITA SEKÄ AVUSTAMAAN LIITTOJEN TYÖSSÄ - TOIMINNAN ESITTELY:


Suomen ammattiliitot ovat kovan työpaineen alla, eikä niillä riitä tarpeeksi työvoimaa ja resursseja hoitaa jokaisen palkansaajan ihan kaikkia asioita  kentällä vaan asiat kasaantuvat ja palkansaajat joutuvat usein odottamaan pitkiäkin aikoja tuloksia. Ainoa keino auttaa tilannetta on se, että kaikkien liittojen jäsenkunnat ja myös riippumattomat palkansaajat alkavat tehdä perusjäsen- tasolla aktiivista yhteistyötä eli aletaan yhdessä avustamaan liittoja asioitten hoitamisessa siten, että jäsenistö kokoontuu itse välittömissä omissa asioissaan ja tekee niissä yhdessä päätöksiä asioitten eteenpäinviemisessä, kun yhdellä työntekijällä on ongelma, työpaikan ja lähiympäristön työtoverit kokoontuvat yhteiseen IPS- palaveriin pohtimaan ratkaisuja ja tekevät sitten esityksen eteenpäin joko liittojen tai suoraan työn antajan tai molempien taholle.

Suomen Pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet ovat aikojen alusta asti peräänkuuluttaneet aktiivisen jäsenistön merkitystä, ja me IPS:ssä tahdomme avustaa luottamusmiehiä kaikissa liitoissa tekemään entistä parempaa työtä. Ei ole mitenkään väärin, että osa siitä jättimäisestä työmäärästä minkä luottamusmiehet joutuvat tekemään, suorittaa kentän jäsenistö  liitoissa itse.

Toimintamallissa ei synny mitään ristiriitoja, koska IPS:n kokouksissa huomioidaan aina vallitsevan liiton kanta, ja mikäli kenttäjäsenistö olisi eri mieltä tavoitteista ja tuloksista, ei liiton ole pakko huomioida IPS:n kokouksen tulosta, vaan IPS voi itse ajaa jäsentensä haluamaan asiaa omana prosessinaan eteenpäin.

EI JÄSENMAKSUJA - EI  KULUJA

IPS toimii vapaamuotoisena kansaliikkeenä, jolla on löyhä keskusjohto eli puheenjohtaja ja pääsihteeri sekä 5 hengen hallitus ,joka toimii koordinaatioryhmänä valtakunnallisesti.
Työ on vapaaehtoista ja perustuu yhteistoimintaan kollektiivisen edun nimissä.

KÄYTÄMME JURIDISIA PALVELUJA TARPEEN MUKAAN

Kiistakysymyksissä meillä on useita sopimusasiantuntijoita olemassa taustajoukoissa, sekä  lakimiehiä jotka suorittavat palveluksia esimerkiksi työtuomioistuimeen liittyvissä asioissa.

TEEMME YHTEISTYÖTÄ MYÖS YHTEISKUNNAN MUIHIN TAHOIHIN ELI TOIMITAMME YLEISLUONTOISIA ESITYKSIÄ JA OHJELMIA PÄÄTTÄJIEN KÄYTTÖÖN.


TULE MUKAAN AKTIVOIMAAN SUOMALAISTA TYÖELÄMÄÄ -  IPS.