torstai 26. lokakuuta 2023

VASTAUS lukijakysymykseen: Millaista toimintaa työpaikoilla on?

 Edistyksellisten Palkansaajien  TyönTekijäFoorumi kokoontuu suomen työpaikoilla työpisteissä vapaamuotoisesti aina tarpeen mukaan, eli toiminta lähtee työntekijöistä ja jäsenistä itsestään liikkeelle. Kun syntyy työpaikkaongelma, työpiste kokoontuu yhdessä pohtimaan asiaa ja vie asian ensin työpaikan hallinnolle, ellei ratkaisua tule niin sitten EPS-TTF:n johtoryhmä valtakunnallisesti tulee mukaan asiaa ajamaan, Edistykselliset Palkansaajat -TyöntekijäFoorumi ei ole yhdistys, vaan vapaa neuvotteluryhmä joka tekee yhteistyötä rekisteröidyn AY-liikkeen kanssa rinnakkain.

EPS-TTF:n vetäjänä valtakunnallisesti toimii Martti J. Nykänen puh 040-3698103. /martti.nykanen@kymp.net

perjantai 18. kesäkuuta 2021

IPS ON NYT TYÖNTEKIJÄFOORUMI

 ITSENÄISET  PALKANSAAJAT OVAT NYT   TYÖNTEKIJÄFOORUMI 

Järjestömme on täsmentänyt  nimensä TYÖNTEKIJÄFOORUMI - EDISTYKSELLISET PALKANSAAJAT  muotoon 26.1.2022. 

Muutoksen syynä on se, että TTF on palkansaajien yhteistyöjärjestö, ei ammattiliitto. Työntekijät kokoontuvat yhteisiin kokouksiin ja laativat yhteisiä esityksiä ammattiliittojen ja työnantajien käyttöön, eli toiminta tukee jo olemassaolevia järjestelmiä ja järjestöjä.Pyrimme hyvään yhteistyöhön kaikkiin suuntiin.

                                                                                 

                                                                          Mika Mattinen 

                                                                         Puheenjohtaja 

                                                                          TyöntekijäFoorumi 26.1. 2022

                                                                                      

tiistai 20. elokuuta 2019

ITSENÄISET KOKOONTUIVAT ESPOOSSA - MATTINEN JATKAA JOHDOSSA

Itsenäisten Palkansaajien liitto jatkaa puheenjohtaja Mika Mattisen johdolla seuraavat kaksi vuotta toimintaansa, viikonloppuna 17-18.elokuuta espooseen sairaalan kokoustiloihin oli kertynyt lukuisa joukko kokousedustajia  pohtimaan suomalaisen työelämän vaikeuksia ja haasteita, ja laatimaan uusia ohjelmia työelämän parantamiseen ja etujen valvontaan.

Liitto kokousti lauantai-illasta jatkaen sunnuntaiaamuna klo 11asti asioitten paljouden takia.
Hyväksyttiin 4 -vuotissuunnitelma ja  valittiin liitolle uusi hallitus, entinen jatkaa saatuaan täyden tunnustuksen kokousväeltä ensimmäisen vuosipuolikkaan työstä.

Asioita joita liitto on hoitanut vanhojen ammattiliittojen kanssa yhteiustyössä, ovat olleet kuluneella kaudella mm. Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin logistiikan yksikön palkkausasiat, sekä yksikköjen välisten palkkojen erojen tasoittaminen nimikkeitä vastaaviksi.Pääosin liittoa on työllistänyt uudenmaan alueen asiat, koska jäsenistökin on valtaosaltaan vielä eteläisen suomen alueelta. Uusia piirien yhteyshenkilöita valittiin viisi.

Edustajien toivomuksesta koska liitto on vielä täysin ruohonjuuritason toiminnassa, kaikki yhteydenotot suoritetaan myös tänä syksynä keskitetysti IPS:n keskustoimiston kautta jonka avulla toimintaa ja keskinäistä avun välittämistä eripuolille maata hoidetaan.

IPS jatkaa puoluepoliittisesti riippumattomana yhteistyöjärjestönä, joka avustaa vanhoja ammattiliittoja ja tekee yhteistyötä niiden kanssa mm. neuvotteluryhminä. Jäsenyys on edelleen ilmainen ja järjestön toiminta jatkuu edelleen vapaaehtoisen toiminnan pohjalta.


tiistai 28. toukokuuta 2019

IPS VUOSIKOKOUS 17.8. ESPOOSSA

ITSENÄISTEN PALKANSAAJIEN vuosikokous järjestetään espoossa 17.8. 2019 lauantaina klo 17.00 alkaen HUS- Jorvin sairaalassa. Ilmoittautumiset 1.8. mennessä liikkeen e-mailiin tai puh 040-2698103/ sihteeri.
Kokouksessa valitaan toimihenkilöt kaudelle 2019-2020 ja laaditaan toimintastrategia 2020-luvun palkansaajatyöhön kentälle. Esillä myös kevään aikana lähinnä HUS- sairaanhoitopiirin palkkausstrategisia kannaottoja ja esityksiä sekä asioita, joita edustajamme ovat hoitaneet pitkin kevättä. Valitaan myös uusia yhteyshenkilöitä piiriin ja koko maahan.

                                                                              Mika Mattinen
                                                                              Puheenjohtaja
                                                                              Itsenäiset Palkansaajat- Yhdistys

maanantai 12. marraskuuta 2018

YHTEYSTIETOJA

ITSENÄISET PALKANSAAJAT- KANSALAISLIIKE
YHTEYSTIETOJA: (Sivusto perustettu jo 12.11. alustavan ensimmäisen kansalaiskokouksen jälkeen jossa tehtiin alustavat ehdotukset ja henkilövalinnat, tiedot ovat samat kuin mitä virallinen perustamiskokous  vahvisti 19.11. 2018  lopullisiksi)

TOIMISTO  POSTIOSOITE

IPS - ARVELANTIE 5 I 45 02770 ESPOO

PUH: 040 - 3698103

e-mail: itsenaisetpalkansaajat@posti24.fi

PUHEENJOHTAJA MIKA MATTINEN
mika.mattinen@hus.fi

SIHTEERI  MARTTI J. NYKÄNEN
martti.nykanen@kymp.net

Kauttamme yhteydet lakimiehiin, sopimusasiantuntijoihin eri aloilla sekä tarvittaessa valtakirjalla sinua edustavaan neuvottelijaan.

ITSENÄISET PALKANSAAJAT - RYHMÄTYÖTÄ PALKANSAAJIEN KESKEN

ITSENÄISET PALKANSAAJAT - UUSI PALKANSAAJIEN YHTEISTYÖJÄRJESTÖ  AJAMAAN IHMISTEN ASIOITA SEKÄ AVUSTAMAAN LIITTOJEN TYÖSSÄ - TOIMINNAN ESITTELY:


Suomen ammattiliitot ovat kovan työpaineen alla, eikä niillä riitä tarpeeksi työvoimaa ja resursseja hoitaa jokaisen palkansaajan ihan kaikkia asioita  kentällä vaan asiat kasaantuvat ja palkansaajat joutuvat usein odottamaan pitkiäkin aikoja tuloksia. Ainoa keino auttaa tilannetta on se, että kaikkien liittojen jäsenkunnat ja myös riippumattomat palkansaajat alkavat tehdä perusjäsen- tasolla aktiivista yhteistyötä eli aletaan yhdessä avustamaan liittoja asioitten hoitamisessa siten, että jäsenistö kokoontuu itse välittömissä omissa asioissaan ja tekee niissä yhdessä päätöksiä asioitten eteenpäinviemisessä, kun yhdellä työntekijällä on ongelma, työpaikan ja lähiympäristön työtoverit kokoontuvat yhteiseen IPS- palaveriin pohtimaan ratkaisuja ja tekevät sitten esityksen eteenpäin joko liittojen tai suoraan työn antajan tai molempien taholle.

Suomen Pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet ovat aikojen alusta asti peräänkuuluttaneet aktiivisen jäsenistön merkitystä, ja me IPS:ssä tahdomme avustaa luottamusmiehiä kaikissa liitoissa tekemään entistä parempaa työtä. Ei ole mitenkään väärin, että osa siitä jättimäisestä työmäärästä minkä luottamusmiehet joutuvat tekemään, suorittaa kentän jäsenistö  liitoissa itse.

Toimintamallissa ei synny mitään ristiriitoja, koska IPS:n kokouksissa huomioidaan aina vallitsevan liiton kanta, ja mikäli kenttäjäsenistö olisi eri mieltä tavoitteista ja tuloksista, ei liiton ole pakko huomioida IPS:n kokouksen tulosta, vaan IPS voi itse ajaa jäsentensä haluamaan asiaa omana prosessinaan eteenpäin.

EI JÄSENMAKSUJA - EI  KULUJA

IPS toimii vapaamuotoisena kansaliikkeenä, jolla on löyhä keskusjohto eli puheenjohtaja ja pääsihteeri sekä 5 hengen hallitus ,joka toimii koordinaatioryhmänä valtakunnallisesti.
Työ on vapaaehtoista ja perustuu yhteistoimintaan kollektiivisen edun nimissä.

KÄYTÄMME JURIDISIA PALVELUJA TARPEEN MUKAAN

Kiistakysymyksissä meillä on useita sopimusasiantuntijoita olemassa taustajoukoissa, sekä  lakimiehiä jotka suorittavat palveluksia esimerkiksi työtuomioistuimeen liittyvissä asioissa.

TEEMME YHTEISTYÖTÄ MYÖS YHTEISKUNNAN MUIHIN TAHOIHIN ELI TOIMITAMME YLEISLUONTOISIA ESITYKSIÄ JA OHJELMIA PÄÄTTÄJIEN KÄYTTÖÖN.


TULE MUKAAN AKTIVOIMAAN SUOMALAISTA TYÖELÄMÄÄ -  IPS.